BIP
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Pion Głównego Księgowego

Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska dotycząca rozliczania podróży służbowych.  tel:261 454 864
Informacja dla JW 1749 dotycząca uposażeń żołnierzy.  tel:261 452 064
 tel:261 452 278
Informacja dla pozostałych jednostek wojskowych i instytucji dotycząca uposażeń żołnierzy.  tel:261 452 194
 tel:261 452 296
Informacja dla jednostek wojskowych i instytucji dotycząca wynagrodzeń pracowników wojska.  tel:261 452 135
Informacja dla żołnierzy i pracowników wojska dotycząca ZUS.  tel:261 452 138
Informacja dla jednostek wojskowych i instytucji dotycząca wierzytelności żołnierzy i pracowników wojska.  tel:261 452 138

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych