BIP
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Załatwianie spraw bieżących

 

 

KATEGORIA

Nr telefonu

FINANSE

 

Informacja dla żołnierzy i pracowników RON dotycząca rozliczania podróży służbowych.

261 454 864

Informacja dla JW 1749 dotycząca uposażeń żołnierzy.

261 452 064

261 452 278

Informacja dla pozostałych jednostek wojskowych i instytucji dotycząca uposażeń żołnierzy.

261 452 194

261 452 296

Informacja dla jednostek wojskowych i instytucji dotycząca wynagrodzeń pracowników RON.

261 452 135

Informacja dla żołnierzy i pracowników RON dotycząca ZUS.

261 452 138

Informacja dla jednostek wojskowych i instytucji dotycząca wierzytelności żołnierzy i pracowników RON.

261 452 138

Informacje dotyczące szkód w mieniu wojskowym.

261 452 168

Informacje dotyczące KKOP JW. 1749 261 452 074
Informacje dotyczące KKOP JW. 4057 261 454 864
Informacje dotyczące KKOP JW. 2901 261 454 539
Informacje dotyczące KKOP JW. 5889 261 451 357
Informacje dotyczące KKOP JW. 4340 261 454 868

LOGISTYKA

 

Informacje dotyczące żywienia (zamówienia, dostawy, itp.).

261 454 912

Informacje dotyczące umundurowania i wyekwipowania żołnierzy.

261 452 121

Informacje dotyczące środków bojowych.

261 454 846

Informacje dotyczące tankowania oraz zabezpieczenia poligonów i transportów w produkty MPS.

261 454 908

Informacje w zakresie uzbrojenia i elektroniki (zapotrzebowania, naprawy, obsługa itp.).

261 452 453

Informacje dotyczące sprzętu inż.-sap i OPBMR (zapotrzebowania, naprawy, obsługa itp.).

261 452 494 lub 261 452 146

Informacje dotyczące sprzętu łączności i informatyki (zapotrzebowania, naprawy, obsługa itp.).

261 452 495 lub 261 452 126

Informacje dotyczące służby czołgowo-samochodowej (zamówienia, zapotrzebowania, naprawy i obsługiwania SpW, planowanie eksploatacji itp.).

261 454 847

Pomoc w drodze:

-         Służba dyżurna 15 WOG;

261 452 444 lub 261 452 183

-         Szef Wydziału Technicznego 15 WOG;

261 452 419

-         Szef Służby Czołgowo-Samochodowej 15 WOG;

261 452 293

-         pomoc w drodze Szczecin-Lewobrzeże, powiat stargardzki,  choszczeński - służba dyżurna;

261 455 349

-         pomoc w drodze Szczecin-Prawobrzeże, powiat gryfiński, myśliborski, pyrzycki- służba dyżurna;

261 454 552

-         pomoc w drodze powiat policki - służba dyżurna;

261 452 578

-         pomoc w drodze powiat goleniowski - służba dyżurna

261 453 501

INFRASTRUKTURA

 

Informacje dotyczące technicznego utrzymanie nieruchomości.

261 452 319

Informacje dotyczące konserwacji i remontów nieruchomości.

261 452 319

Informacje dotyczące ochrony środowiska.

261 452 163

Informacje dotyczące spraw komunalnych i energetycznych.

261 452 114

Informacje dotyczące gospodarowaniem sprzętem infrastruktury.

261 461 008

Informacje dotyczące administrowaniem nieruchomościami.

261 452 176

ADMINISTRACJA

 

Informacje dotyczące spraw kadrowych żołnierzy zawodowych.

261 452 188 lub

261 452 314

Informacje dotyczące  spraw personalnych pracowników RON.

261 452 188 lub

261 454 841 lub

261 452 427 lub

261 452 143

Informacje dotyczące żołnierzy NSR i żołnierzy rezerwy.

261 452 314

Informacje dotyczące zabezpieczenia szkolenia.

261 452 103

Informacje dotyczące sprzętu i materiałów szkoleniowych.

261 452 445

Informacje dotyczące ochrony fizycznej obiektów.

261 452 186

INWENTARYZACJA

 

Informacje dotyczące inwentaryzacji składników majątku.

261 454 840

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Informacje dotyczące zamówień publicznych.

261 454 925 lub 261 454 839

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

Informacje dotyczące BHP (szkolenia wstępne, skierowania medycyny pracy, umowy dot. szkoleń okresowych oraz obsługi BHP przez firmy zewnętrzne).

261 454 868

RZECZNIK PRASOWY

 

Kontakt z mediami.

261 452 285

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych