BIP
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komenda Garnizonu

Komenda Garnizonu Szczecin mieści się w kompleksie koszarowym 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ul. Narutowicza 10a, wejście od ul. Potulickiej.

Komendantem Garnizonu jest ppłk mgr  Andrzej RYBACKI

W sprawach dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 261 452 285 lub 695 356 556.

 

 

WZÓR WNIOSKU O UDZIAŁ WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ

 

KOMUNIKAT

W związku z licznymi  pytaniami dotyczącymi statusu kwatery nr 8 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, która była i jest miejscem pochówku żołnierzy i byłych żołnierzy informujemy, że kwatera ta jest administrowana przez Dyrekcję Cmentarza Centralnego. Groby znajdujące się na tej kwaterze mają taki sam status jak pozostałe znajdujące sie na tym cmentarzu. Dotyczy to między innymi procedur likwidacji, wnoszenia opłat itp. Komenda Garnizonu wspiera administrację cmentarza w zakresie ustalenia statusu zmarłej osoby.    

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych