BIP
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Komenda Garnizonu

Komenda Garnizonu Szczecin mieści się w kompleksie koszarowym 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ul. Narutowicza 10a, wejście od ul. Potulickiej.

Komendantem Garnizonu jest ppłk mgr inż. Mieczysław SPYCHALSKI

W sprawach dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 261 452 285 lub 695 356 556.

 

 

WZÓR WNIOSKU O UDZIAŁ WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych